X

Szanowni Państwo,

W związku z uchwałą Rady m. st.
Warszawy dotychczasowy adres,
przy którym zlokalizowana jest siedziba
spółki Anwim S.A., został zmieniony.

Prosimy od dnia dzisiejszego stosować
nowy adres siedziby.

Adres „ul. Ordona 1A”
został zmieniony na „ul. Stańczyka 3”,

miejscowość i kod pocztowy pozostają
bez zmian.

ZAMKNIJ OKNO

ANWIM S.A.
ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sekretariat:
tel: 22 496 00 00
fax: 22 496 00 03
e-mail: biuro@anwim.pl

BOK Flota: 505 505 105

Dołącz do sieci

NIP 527-00-11-878
REGON 010404971
KRS nr 0000275176
BDO 000096200
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział
Kapitał zakładowy: 17.164.410 zł
Kapitał wpłacony: 17.164.410 zł

Formularz zapytaniowy
Wyślij zapytanie poprzez e-mail

Na wspólny sukces MOYA pracuje obecnie kilkaset osób. Ciągle dynamicznie się rozwijamy i poszukujemy ludzi, którzy dołączą zarówno do naszego warszawskiego biura, jak i do załóg stacji w barwach MOYA.

Do centrali marki MOYA poszukujemy profesjonalistów, ludzi z pasją, którzy nie boją się wyzwań. Mimo, iż jesteśmy już dużą firmą wciąż oferujemy rodzinną i przyjazną atmosferę.

Z kolei na stacjach własnych i naszych Partnerów pracują ludzie ambitni, zaangażowani i w pełni odpowiedzialni.

Jeśli chcesz do nas dołączyć, zapoznaj się z aktualnymi ofertami lub wypełnij odpowiedni formularz.

MAPA STACJI