ANWIM S.A.
ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sekretariat:
tel: 22 496 00 00
fax: 22 496 00 03
e-mail: biuro@anwim.pl

BOK Flota: tel: 505 505 105

Dołącz do sieci

NIP 527-00-11-878
REGON 010404971
KRS nr 0000275176
BDO 000096200
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział
Kapitał zakładowy: 17.164.410 zł
Kapitał wpłacony: 17.164.410 zł

Formularz zapytaniowy
Wyślij zapytanie poprzez e-mail

zmiany cen paliw
według daty
ON
ON
2020-02-28
4.99 pln
1.49 pln
2020-02-27
4.99 pln
1.49 pln
2020-02-26
4.99 pln
1.49 pln
2020-02-25
4.99 pln
1.49 pln
2020-02-24
4.99 pln
1.49 pln
2020-02-23
4.99 pln
1.49 pln
2020-02-22
4.99 pln
1.49 pln
2020-02-21
4.99 pln
1.49 pln
2020-02-20
4.99 pln
1.49 pln
2020-02-19
4.99 pln
1.49 pln
2020-02-18
4.99 pln
1.49 pln
2020-02-17
4.99 pln
1.49 pln
2020-02-16
4.99 pln
1.49 pln
2020-02-15
4.99 pln
1.49 pln
2020-02-14
4.99 pln
1.49 pln
2020-02-13
4.99 pln
1.49 pln
2020-02-12
4.99 pln
1.49 pln
2020-02-11
4.99 pln
1.49 pln
2020-02-10
4.99 pln
1.49 pln
2020-02-09
4.99 pln
1.49 pln
MAPA STACJI