ANWIM S.A.
ul. Ordona 1A, 01-237 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sekretariat:
tel: 22 496 00 00
fax: 22 496 00 03
e-mail: biuro@anwim.pl

BOK Flota: 505 505 105

Dołącz do sieci

NIP 527-00-11-878
REGON 010404971
KRS nr 0000275176
BDO 000096200
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział
Kapitał zakładowy: 16.735.302 zł
Kapitał wpłacony: 16.735.302 zł

Formularz zapytaniowy
Wyślij zapytanie poprzez e-mail

zmiany cen paliw
według daty
ON
ON
2019-06-27
5.05 pln
1.49 pln
2019-06-26
5.05 pln
1.49 pln
2019-06-25
5.05 pln
1.49 pln
2019-06-24
5.05 pln
1.49 pln
2019-06-23
5.05 pln
1.49 pln
2019-06-22
5.05 pln
1.49 pln
2019-06-21
5.05 pln
1.49 pln
2019-06-20
5.05 pln
1.49 pln
2019-06-19
5.15 pln
1.49 pln
2019-06-18
5.15 pln
1.49 pln
2019-06-17
5.15 pln
1.49 pln
2019-06-16
5.15 pln
1.49 pln
2019-06-15
5.15 pln
1.49 pln
2019-06-14
5.15 pln
1.49 pln
2019-06-13
5.15 pln
1.49 pln
2019-06-12
5.15 pln
1.49 pln
2019-06-11
5.15 pln
1.49 pln
2019-06-10
5.15 pln
1.49 pln
2019-06-09
5.15 pln
1.49 pln
2019-06-08
5.15 pln
1.49 pln
MAPA STACJI