ANWIM S.A.
ul. Ordona 1A, 01-237 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sekretariat:
tel: 22 496 00 00
fax: 22 496 00 03
e-mail: biuro@anwim.pl

NIP 527-00-11-878
REGON 010404971
KRS nr 0000275176
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział
Kapitał zakładowy: 14.394.700 zł
Kapitał wpłacony: 14.394.700 zł

Formularz zapytaniowy
Wyślij zapytanie poprzez e-mail

zmiany cen paliw
według daty
ON
ON
2018-05-24
5.09 pln
1.49 pln
2018-05-23
5.09 pln
1.49 pln
2018-05-22
5.09 pln
1.49 pln
2018-05-21
5.09 pln
1.49 pln
2018-05-20
5.09 pln
1.49 pln
2018-05-19
5.09 pln
1.49 pln
2018-05-18
4.99 pln
1.49 pln
2018-05-17
4.99 pln
1.49 pln
2018-05-16
4.99 pln
1.49 pln
2018-05-15
4.99 pln
1.49 pln
2018-05-14
4.99 pln
1.49 pln
2018-05-13
4.99 pln
1.49 pln
2018-05-12
4.99 pln
1.49 pln
2018-05-11
4.99 pln
1.49 pln
2018-05-10
4.84 pln
1.49 pln
2018-05-09
4.84 pln
1.49 pln
2018-05-08
4.84 pln
1.49 pln
2018-05-07
4.84 pln
1.49 pln
2018-05-06
4.84 pln
1.49 pln
2018-05-05
4.84 pln
1.49 pln
MAPA STACJI