ANWIM S.A.
ul. Ordona 1A, 01-237 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sekretariat:
tel: 22 496 00 00
fax: 22 496 00 03
e-mail: biuro@anwim.pl

BOK Flota: 505 505 105

Dołącz do sieci

NIP 527-00-11-878
REGON 010404971
KRS nr 0000275176
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział
Kapitał zakładowy: 14.394.700 zł
Kapitał wpłacony: 14.394.700 zł

Formularz zapytaniowy
Wyślij zapytanie poprzez e-mail

zmiany cen paliw
według daty
ON
ON
2018-11-14
5.29 pln
1.49 pln
2018-11-13
5.29 pln
1.49 pln
2018-11-12
5.29 pln
1.49 pln
2018-11-11
5.29 pln
1.49 pln
2018-11-10
5.29 pln
1.49 pln
2018-11-09
5.29 pln
1.49 pln
2018-11-08
5.29 pln
1.49 pln
2018-11-07
5.29 pln
1.49 pln
2018-11-06
5.29 pln
1.49 pln
2018-11-05
5.29 pln
1.49 pln
2018-11-04
5.29 pln
1.49 pln
2018-11-03
5.29 pln
1.49 pln
2018-11-02
5.29 pln
1.49 pln
2018-11-01
5.29 pln
1.49 pln
2018-10-31
5.29 pln
1.49 pln
2018-10-30
5.29 pln
1.49 pln
2018-10-29
5.29 pln
1.49 pln
2018-10-28
5.29 pln
1.49 pln
2018-10-27
5.29 pln
1.49 pln
2018-10-26
5.29 pln
1.49 pln
MAPA STACJI