ANWIM S.A.
ul. Ordona 1A, 01-237 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sekretariat:
tel: 22 496 00 00
fax: 22 496 00 03
e-mail: biuro@anwim.pl

BOK Flota: 505 505 105

Dołącz do sieci

NIP 527-00-11-878
REGON 010404971
KRS nr 0000275176
BDO 000096200
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział
Kapitał zakładowy: 16.735.302 zł
Kapitał wpłacony: 16.735.302 zł

Formularz zapytaniowy
Wyślij zapytanie poprzez e-mail
Program jakości paliw Tank Q

Jakość paliw sprzedawanych na stacjach MOYA potwierdzana jest znakiem TankQ. To program monitorowania jakości realizowany wyrywkowo przez niezależne laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A., będącym jednym z trzech instytucji posiadających atest Państwowej Izby Handlu na kontrolę jakości paliw.

Firma badawcza sama określa kiedy i z której stacji pobierze próbki. Odpowiada także za ich transport do laboratorium. Program zakłada przebadanie paliw na każdej stacji tyle samo razy w ciągu roku. Taki sposób realizacji programu zapewnia rzetelność jego wyników.

Stała współpraca z laboratorium oraz wdrożenie w 2011 roku systemu badania paliw świadczy o tym, że bierzemy pełną odpowiedzialność za jakość na stacjach w naszej sieci.

MAPA STACJI