X

Szanowni Państwo,

W związku z uchwałą Rady m. st.
Warszawy dotychczasowy adres,
przy którym zlokalizowana jest siedziba
spółki Anwim S.A., został zmieniony.

Prosimy od dnia dzisiejszego stosować
nowy adres siedziby.

Adres „ul. Ordona 1A”
został zmieniony na „ul. Stańczyka 3”,

miejscowość i kod pocztowy pozostają
bez zmian.

ZAMKNIJ OKNO

ANWIM S.A.
ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sekretariat:
tel: 22 496 00 00
fax: 22 496 00 03
e-mail: biuro@anwim.pl

BOK Flota: 505 505 105

Dołącz do sieci

NIP 527-00-11-878
REGON 010404971
KRS nr 0000275176
BDO 000096200
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział
Kapitał zakładowy: 17.164.410 zł
Kapitał wpłacony: 17.164.410 zł

Formularz zapytaniowy
Wyślij zapytanie poprzez e-mail

Dla swoich stacji własnych stale poszukujemy doświadczonych i odpowiedzialnych Ajentów. Zapraszamy do współpracy osoby z doświadczeniem w prowadzeniu stacji, prowadzące własną działalność gospodarczą i skłonne do zatrudnienia pracowników. Do końca 2019 roku planujemy otworzyć jeszcze około 30 stacji własnych, dla których z pewnością będziemy poszukiwali Ajentów.
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego i załączenie CV:

Formularz kontaktowy
Dołącz CV:
MAPA STACJI