ANWIM S.A.
ul. Ordona 1A, 01-237 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sekretariat:
tel: 22 496 00 00
fax: 22 496 00 03
e-mail: biuro@anwim.pl

NIP 527-00-11-878
REGON 010404971
KRS nr 0000275176
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział
Kapitał zakładowy: 14.394.700 zł
Kapitał wpłacony: 14.394.700 zł

Formularz zapytaniowy
Wyślij zapytanie poprzez e-mail
GWARANTOWANA JAKOŚĆ PALIW KARTA RABATOWA PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI KARTA FLOTOWA UBEZPIECZENIA LINK4
GWARANTOWANA JAKOŚĆ PALIW KARTA RABATOWA PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI KARTA FLOTOWA UBEZPIECZENIA LINK4

AKTUALNOŚCI

2018-07-18
Informacja o infrastrukturze paliw ciekłych eksploatowanej przez Anwim S.A. z 18.07.2018
Firma Anwim S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o zmianie w rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej przez Anwim S.A. do prowadzonej działalności.Załączone informacje zostały złożone do Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia...
2018-07-06
Dębica ze stacją własną MOYA
Drugą połowę roku MOYA rozpoczęła otwarciem stacji własnej w Dębicy. To obiekt po zmianie barw i podniesieniu standardu. Jest to 34. stacja należąca do firmy Anwim S.A. Stacja znajduje się w Dębicy przy ul. Kościuszki 42 – jednej z głównych arterii...
2018-06-26
MOYA na Festynie Transportowca
MOYA po raz kolejny była jednym z głównych wystawców na tegorocznym Festynie Transportowca w Nowym Dworze Wejcherowskim. Wydarzeniu organizowanym przez Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych. Otoczenie przyrody i luźna atmosfera stwarzały idealne warunki zarówno do biznesowych rozmów, jak i mniej formalnych...
MAPA STACJI