ANWIM S.A.
ul. Ordona 1A, 01-237 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sekretariat:
tel: 22 496 00 00
fax: 22 496 00 03
e-mail: biuro@anwim.pl

BOK Flota: 505 505 105

Dołącz do sieci

NIP 527-00-11-878
REGON 010404971
KRS nr 0000275176
BDO 000096200
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział
Kapitał zakładowy: 16.735.302 zł
Kapitał wpłacony: 16.735.302 zł

Formularz zapytaniowy
Wyślij zapytanie poprzez e-mail
2013-10-07

Akcja „Jedź Bezpiecznie” rozpoczęta!

Konferencją prasową na stacji MOYA w Gzowie, w piątek 4 października, zainaugurowana została wspólna akcja twórcy polskich płynów hamulcowych Organika S.A. i sieci stacji MOYA -  „Jedź Bezpiecznie”. Miniony weekend był pierwszym, podczas którego na wszystkich stacjach sieci MOYA bezpłatnie badany był stan płynu hamulcowego.


Na przystacyjnym parkingu w Gzowie Zarząd spółki Anwim S.A., właściciela sieci MOYA, w osobie prezesa Rafała Pietrasiny oraz Pawła Grzywaczewskiego, wraz z przedstawicielami spółki Organika S.A. – prezesem Grzegorzem Kalisiakiem, Krzysztofem Pawłowskim i Wiolettą Wilisz, opowiedzieli gościom o założeniach akcji i jej celach. Wśród nich szczególnie mocno podkreślono konieczność zwiększenia świadomości kierowców na temat znaczenia odpowiedniej jakości płynu hamulcowego dla bezpiecznej jazdy samochodem. Badanie płynu w praktyce zaprezentowała Wioletta Wilisz, Kierownik Grupy Produktów z Organiki.  Omawiając zasady działania specjalistycznego miernika, odczytała wyniki, jakie dało zbadanie zwykłej wody (kropka czerwona, czyli zawodnienie) oraz fabrycznie nowego płynu hamulcowego (kropka zielona, brak zawodnienia), by następnie zbadać płyn eksploatowany w przygotowanym samochodzie (wynik – kropka żółta, czyli płyn wciąż nadający się do użytku). W tym miejscu przedstawiciele Organiki zwrócili uwagę na konieczność regularnej wymiany płynu hamulcowego, który jak każdy inny płyn samochodowy, z czasem traci swoje właściwości - zalecana częstotliwość to wymiana raz na dwa lata lub po przejechaniu 40 tysięcy kilometrów. Zużyty płyn, mimo że nie daje oznak odczuwalnych dla kierowcy podczas jazdy, spowodować może w najmniej oczekiwanym momencie zupełną dysfunkcję układu hamulcowego. 


Co podkreślili organizatorzy, istotne jest to, że w akcję zaangażowane zostało szerokie grono podmiotów rynku motoryzacyjnego – nie tylko Organika oraz prawie 80 stacji sieci MOYA, ale też ponad 200 warsztatów samochodowych z całej Polski, w których uczestnicy akcji będą mogli wymienić zużyty płyn ze specjalnym rabatem. Poza tym akcja „Jedź Bezpiecznie” ma wymiar także poznawczy – podczas trwającego 3 minuty badania płynu hamulcowego kierowcy proszeni są o wypełnienie krótkiej ankiety obrazującej ich wiedzę na ten temat.     


Na inaugurującej akcję konferencji prasowej w Gzowie obecni byli przedstawiciele mediów branżowych – paliwowych, warsztatowych, motoryzacyjnych, i wszędzie tam pojawią się zaproszenia oraz relacje z przebiegu akcji. Druga, ostatnia tura badań stanu płynu hamulcowego, czeka kierowców w najbliższy weekend 12-13 października, ponownie na wszystkich stacjach sieci MOYA. Organizatorzy – Organika oraz Anwim, zapowiadają, że nie będzie to ich ostatnia wspólna akcja edukacyjna  skierowana do użytkowników polskich dróg. 


2019 (33)
Czerwiec (3)
Maj (9)
Kwiecień (9)
Marzec (3)
Luty (2)
Styczeń (7)
2018 (73)
Grudzień (8)
Listopad (6)
Październik (8)
Wrzesień (2)
Sierpień (4)
Lipiec (8)
Czerwiec (5)
Maj (4)
Kwiecień (11)
Marzec (4)
Luty (5)
Styczeń (8)
2017 (60)
Grudzień (5)
Listopad (6)
Październik (7)
Wrzesień (3)
Sierpień (4)
Lipiec (8)
Czerwiec (7)
Maj (6)
Kwiecień (4)
Marzec (4)
Luty (4)
Styczeń (2)
2016 (50)
Grudzień (6)
Listopad (4)
Październik (3)
Wrzesień (7)
Sierpień (9)
Lipiec (2)
Czerwiec (2)
Maj (5)
Kwiecień (4)
Marzec (3)
Luty (4)
Styczeń (1)
2015 (51)
Grudzień (3)
Listopad (7)
Październik (1)
Wrzesień (5)
Sierpień (4)
Lipiec (4)
Czerwiec (9)
Maj (5)
Kwiecień (4)
Marzec (3)
Luty (3)
Styczeń (3)
2014 (35)
Grudzień (3)
Listopad (3)
Październik (5)
Wrzesień (3)
Sierpień (1)
Lipiec (4)
Czerwiec (5)
Maj (3)
Kwiecień (3)
Marzec (2)
Luty (1)
Styczeń (2)
2013 (35)
Grudzień (3)
Listopad (2)
Październik (5)
Wrzesień (4)
Sierpień (3)
Lipiec (4)
Czerwiec (5)
Maj (2)
Kwiecień (2)
Marzec (1)
Luty (1)
Styczeń (3)
2012 (43)
Grudzień (3)
Październik (6)
Wrzesień (5)
Sierpień (4)
Lipiec (4)
Czerwiec (6)
Maj (6)
Kwiecień (3)
Marzec (4)
Styczeń (2)
2011 (27)
MAPA STACJI